• Kören

    Nyskapande kör från Malmö med tonvikt på 1900-tal till nutida musik. Dess konstnärlige ledare och dirigent är Joachim Saxenborn. Kören har uruppfört ett flertal större verk och syns ofta i tongivande artistiska sammanhang. Bland andra, ”Chorspiel” och filmen med samma namn av performance-artisten Ulla von Brandenburg med musik av Joachim Saxenborn; ”Ser du människa?” av Stefan Klaverdal; ”Beautiful Faces of Death” av Lloyd Waclaw Degler; ”Waheide-hur uttalar du ditt namn?” av performance-artisten Maria Lepistö med musik av Joachim Saxenborn; operan ”Katharina och Martin” av Johan-Magnus Sjöberg, och nu senast uruppförandet av verket ”Drömmar” av Stefan Klaverdal. Saxenborn Singers vill tacka alla samarbetspartners och inte minst sin kära publik för ett…