• Kören

    Nyskapande kör från Malmö med tonvikt på 1900-tal till nutida musik. Dess konstnärlige ledare och dirigent är Joachim Saxenborn. Kören har uruppfört ett flertal större verk och syns ofta i tongivande artistiska sammanhang. Bland andra, ”Chorspiel” och filmen med samma namn av performance-artisten Ulla von Brandenburg med musik av Joachim Saxenborn; ”Ser du människa?” av Stefan Klaverdal; ”Beautiful Faces of Death” av Lloyd Waclaw Degler; ”Waheide-hur uttalar du ditt namn?” av performance-artisten Maria Lepistö med musik av Joachim Saxenborn; operan ”Katharina och Martin” av Johan-Magnus Sjöberg, samt uruppförandet av verket ”Drömmar” av Stefan Klaverdal. Nu senast framförde kören verket ”Syskonkärlek” av Urban Dahlberg. Vill du sjunga i Saxenborn Singers? För…

  • Sponsorer

    Saxenborn Singers vill tacka följande sponsor: Varför sponsra Saxenborn Singers? Saxenborn Singers är en kör med hög konstnärlig nivå och som regelbundet ger konserter. Som sponsor syns ni i en mycket kreativ miljö. Det finns olika möjligheter att anpassa sponsoraktiviteter enligt företagets behov, som sponsrade biljetter till anställda eller uppträdanden vid någon särskild begivenhet. För oss i kören är samarbetspartners något vi månar särskilt om och jobbar med långsiktigt. Företaget syns i den kommunikation vi har om våra konserter, exempelvis på hemsida, affischer, programblad och efter överenskommelse i annonser.