Kören

Nyskapande och väletablerad kör från Malmö med tonvikt på 1900-tal till nutida musik. Dess konstnärlige ledare och dirigent är Joachim Saxenborn.

Kören syns ofta i tongivande artistiska sammanhang och har uruppfört ett flertal större verk. Bland andra, ”Chorspiel” och filmen med samma namn av performance-artisten Ulla von Brandenburg med musik av Joachim Saxenborn; ”Ser du människa?” av Stefan Klaverdal; ”Beautiful Faces of Death” av Lloyd Waclaw Degler; ”Waheide-hur uttalar du ditt namn?” av performance-artisten Maria Lepistö med musik av Joachim Saxenborn; operan ”Katharina och Martin” av Johan-Magnus Sjöberg, samt verket ”Drömmar” av Stefan Klaverdal. Innan det långa artistiska avbrottet som pandemin medförde så gästade kören Frödingdagarna i Värmland där de framförde verket ”Syskonkärlek” av Urban Dahlberg. Nu senast framfördes ”Förklädd Gud” av Lars Erik Larsson.

Vill du sjunga i Saxenborn Singers? För mer information vänligen maila kören: joachim@saxenbornsingers.se.

2023 års kalender kommer inom kort att presenteras.

Vill du höra klipp från några av körens framträdande finns det flera här.