Recensioner

Körens sång går rakt in i ryggmärgen, den öppna berättelsen letar sig in i mina egna minnen och framkallar bilder jag trodde att jag hade glömt

Oline Stig | Sydsvenska Dagbladet

Saxenborn Singers visade upp en välavvägd samklang i helheten. Textåtergivningen av såväl den engelska som latinska texten var bra. Orgelklangen kunde någon gång ta över klangbilden för mycket. Å andra sidan gav orgeltonerna ett följsamt ackompagnemang till körens klangfulla sånginsatser. Joachim Saxenborn dirigerade verket med tydliga slag och bra känsla för verkets böljande rytm

Ingemar Olander | Skånska Dagbladet

It filled the whole studio with the beautiful sound of something that
came close to an elegy

Maria Kjaer Themsen | Frieze magazine